Upacara Among among Masyarakat Tengger

0 109

Upacara Among among Masyarakat Tengger

Setelah bayi berumur 35 atau 44 hari diadakan upacara “among- among” yaitu upacara untuk menyelamati “sing bahu Rekso”. Pem­berian mantera ialah agar bayi dijauhkan dari segala gangguan. Kemudian di-“lindungi” diberi mantera dari orang-orang tua, pada waktu nengkurep. Pada waktu merangkak diberi lagi mantera, demikian juga pada waktu berdiri, pada waktu jalan dan waktu sudah bisa lari.

Selama 44 hari itu ibu tidak boleh bekeija berat dan pantang makanan seperti ikan laut, makanan pedas dan mentimun, akan tetapi diharuskan makan yang serba pahit seperti ranti, sawijo, pupus daun singkong, daun tetirem. Setelah 44 hari atau 36 hari semua pantangan itu sudah tidak berlaku lagi dan sejak itu sang ibu sudah boleh bergaul dengan suaminya seperti biasa.

Source http://jawatimuran.net http://jawatimuran.net/2012/09/13/upacara-among-among-masyarakat-tengger/
Comments
Loading...