Ungkapan Jawa : Wani

0 433

Ungkapan Jawa : Wani

Wani” dalam pengertian umum bahasa Jawa adalah “berani”, sama dengan pengertian “Purun” dalam “Guna, kaya dan purun”, yaitu keberanian yang dilandasi tekad dan komitmen kuat untuk melaksanakan sesuatu tugas.

Penggunaan kata “wani” bergantung kalimatnya

  1. Kalau orang mengatakan “Bocah kok wani karo wong tuwa”. Pengertian “wani” disini adalah anak yang tidak hormat pada orang tua
  2. Kalimat “Aja wani-wani karo aku” maksudnya semacam tantangan kalau ada orang mau kurang ajar kepada kita. “Jangan berani-beraninya sama saya.
  3. Pengertian “Wani angas” adalah kiasan untuk orang yang kelihatannya berani tetapi sebenarnya takut.  (angas: gertak; diangasi: digertak; wani angas kurang lebihnya: Gertak sambal)
  4. Kita juga kenal peribahasa “Wani silit wedi rai”. Gambaran orang-orang yang beraninya hanya kalau di belakang. Kalau berhadap-hadapan muka, dia diam seribu bahasa atau malah ngacir.
  5. “Kaduk wani kurang deduga” adalah gambaran orang yang terlalu berani tetapi tanpa perhitungan. (Kaduk: kelebihan).
  6. Kalimat “Yen wania ing gampang wedia ing ewuh samubarang nora tumeka” adalah nasihat Sri Rama kepada Hanoman. Jangan hanya berani mengerjakan yang mudah-mudah saja tapi gamang dengan yang sulit. Kalau semua orang seperti itu maka semuanya tidak akan kesampaian.
  7. Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi”, adalah nasihat supaya orang tidak ragu. Kalau memang takut ya jangan berani, kalau memang berani ya jangan maju-mundur lagi.
Source http://iwanmuljono.blogspot.com/ http://iwanmuljono.blogspot.com/2012/10/ungkapan-jawa-dengan-wani-dan-mulat.html
Comments
Loading...