Tradisi Buka Luwur Makam Ki Ageng Pantaran Boyolali

0 184

Tradisi Buka Luwur Makam Ki Ageng Pantaran Boyolali

Buka Luwur atau adalah istilah dalam bahasa Jawa yang digunakan masyarakat lokal di kawasan Pantaran, Boyolali, untuk menamai tradisi mengganti kelambu penutup makam di Makam Ki Ageng Pantaran. Tradisi yang menjadi salah satu agenda wisata budaya Kabupaten Boyolali ini rutin digelar pada hari Jum’at minggu keempat di bulan Suro.

Tradisi Buka Luwur berupa upacara mengganti kain penutup makam digelar oleh warga sejak ratusan tahun. Tradisi ini dimaksudkan untuk memperingati jasa Syeh Maulana Malik Maghribi yang pernah menyebarkan agama Islam di kawasan ini juga mendirikan Masjid Pantaran dan juga memberi nama pada sumber air Si Pendok.

Ritual Buka Luwur sendiri selalu ramai dikunjungi ribuan warga dari berbagai daerah. Ritual yang digelar di petilasan Syeh Maulana Malik Maghribi yang terletak tidak jauh dari Bumi Perkemahan Indra Prasta Pantaran ini akan diawali dengan kirab 20 orang yang mengenakan pakaian kejawen. Mereka akan membawa kain mori putih baru serta payung mutho.

Kain mori dan payung tadi akan diserahkan kepada juru kunci untuk menggantikan kain dan payung yang sudah digunakan di makam. Selain kain dan payung, 20 orang tadi juga membawa tumpeng, gunungan, serta berbagai sesaji lainnya.

Dalam ritual itu akan digelar juga acara tabur bunga dan juga tahlilan sebelum akhirnya mereka yang hadir akan berebut sesaji yang tadi dikirab. Selain sesaji yang diperebutkan, peziarah yang hadir juga datang untuk mendapatkan potongan kain mori penutup lama yang dianggap memiliki berkah.

Dalam ritual yang juga dikenal sebagai Sadranan Buka Luwur ini tidak hanya panitia yang menyediakan berbagai makanan dan sesaji untuk dibagi pada peziarah. Warga sekitar juga akan berbondong-bondong membawa makanan dalam tenong, tempat makanan berbentuk bulat yang terbuat dari anyaman bambu. Makanan itu nantinya juga akan dibagikan kepada mereka yang hadir dalam prosesi penggantian kain penutup makam.

Source http://chic-id.com http://chic-id.com/tradisi-buka-luwur-makam-ki-ageng-pantaran-boyolali/
Comments
Loading...