Tradisi Brokohan Di Dusun Kapas Kediri

0 242

Tradisi Brokohan Di Dusun Kapas Kediri

Brokohan atau Barokahan adalah wujud syukur dan permintaan keselamatan kepada Tuhan Yang maha Esa atas anugerah yang telah diberikan. Sebagai rasa terimakasih dan kepercayaan agar sesuatu yang telah didapatkan akan membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi seseorang tersebut.

Masyarakat di Jawa masih memegang tradisi ini sebagai tradisi yang menurut kepercayan mereka bersifat akan ada hubungan timbal balik kepada sang bayi jika ari-ari (plasenta) sang bayi tersebut tidak ditanam. Walaupun ada sebagian masyarakat yang mulai tidak melakukan tradisi tersebut.

Brokohan di Dusun Kapas, Desa Bungkul, Kec. Kunjang, Kab. Kediri, Jawa Timur berupa sesaji dan makanan berupa nasi tumpeng (buceng) dengan lauk gudhangan, telur ayam, sayur kluwih, dan ikan asin yang kemudian dibagikan kepada warga sekitar dengan diadakannya kenduri. Disamping itu juga terdapat sajian yang diletakan didekat sang bayi berupa bubur merah putih. Bayi kemudian diletakan disamping benda seperti benang dan jarum sebagai penolak bala.

Source http://blog.unnes.ac.id/ http://blog.unnes.ac.id/yusanprasetyo/2015/11/21/56/
Comments
Loading...