Tari Embeg Banjarnegara

0 233

Tari Embeg Banjarnegara

Tari embeg, merupakan kesenian tari yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Tari embeg lebih dikenal sebagai tari kuda lumping, jaran kepang atau jathilah di beberapa daerah di jawa. Tari ini menggambarkan sekelompok orang yang sedang menunggangi kuda sambil menari-nari dan bertingkah laku seperti seorang ksatria.

Properti yang digunakan pada tari embeg ini sama seperti tari kuda lumping yaitu dengan kuda tiruan, yang terbuat dari anyaman bambu yang di anyam menyerupai bentuk kuda.Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan diberi aksesoris lain seperti mata, rambut, ekor dan tali utuk memudahkan pemakainya dalam menari.

Sekelompok orang yang menari embeg biasanya di temani oleh sinden yang melantunkan lagu-lagu jawa dan campursari serta diringi suara gending, gong, gamelan dan lain sebagainya untuk menambah kemeriahan tari tersebut. Tarian embeg biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda, akan tetapi beberapa penampilan embeg juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan. Atraksi yang biasa mereka sajikan seperti makan bunga, rumput, makan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut.

Tarian embeg di daerah saya lazimnya terdapat 10 orang penari dan 2 orang ketua. Untuk pelaksanaanya, 10 orang penari dibuat 2 baris dan dipimpin oleh masing-masing ketua. Tarian ini biasanya dipertunjukkan di tempat keramaian untuk memeriahkan suasana seperti sewaktu memerihakan hajatan. Sebenarnya tarian ini tidak hanya untuk memeriahkan hajatan saja, dahulu tarian ini juga dipakai untuk perantara dakwah oleh para sunan.

Source https://budaya-indonesia.org https://budaya-indonesia.org/Tari-Embeg-Banjarnegara/
Comments
Loading...