Tari Bedhoyo Kaduk Manis Surakarta

0 262

Tari Bedhoyo Kaduk Manis

jenis tarian klasik Kraton Surakarta ciptaan Sri Susuhunan Paku Buwono IX dengan iringan Gending Kaduk Manis yang dilanjutkan dengan Ketawang Dhendha Gedhe laras polog pathet enem. Syair dalam gending tersebut melambangkan agar orang senantiasa bersikap manis berbudi luhur dan mempunyai tata susila yang tinggi. Jumlah penari sembilan orang gadis. Busana yang digunakan : kain batik, dodot kembar, bersanggul ukel ageng bangun tulak dan bercuduk sisir.

Source http://macam-macam-tarian-daerah.blogspot.com http://macam-macam-tarian-daerah.blogspot.com/2015/05/macam-macam-tari-asal-surakarta.html
Comments
Loading...