Browsing Tag

Upacara Tuk Sibedug

Upacara Tuk Sibedug

Upacara Tuk Sibedug Upacara Tuk Sibedug adalah sebuah upacara adat yang biasa dilakukan oleh warga Margodadi, Seyegan, Sleman,Yogyakarta yang diselenggarakan setiap Jumat Pahing di bulan Maulud (Jawa). Upacara adat ini diadakan untuk tetap…