Browsing Tag

Sejarah Kesenian Jawa Tengah

Sejarah Seni Tayub Grobogan

Sejarah Seni Tayub Grobogan Tayub mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Singasari. Pertama kali digelar pada waktu Jumenengan Prabu Tunggul Ametung. Kemudian Tayub berkembang ke Kerajaan Kediri dan Majapahit.¬†Kemudian Raja Kediri menjadikan…