Browsing Tag

sastra jawa

Serat Yusuf

Serat Yusuf Serat Yusuf boleh dikatakan sebagai manuskrip tertua yang dimiliki oleh Museum Radya Pustaka. Koleksi ini ditulis pada jaman Keraton Kartasura atas perintah Kanjeng Ratu Balitar, permaisuri Pakubuwana I (r. 1703-1719) dengan…

Suluk Jebeng Sunan Bonang

Suluk Jebeng Sunan Bonang Suluk Jebeng ditulis dalam tembang Dhandhanggula dan dimulai dengan perbincangan mengenai wujud manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi dan bahawasanya manusia itu dicipta menyerupai gambaran-Nya (mehjumbh…