Silat Bandrong Cilegon

0 144

Silat Bandrong Cilegon

Silat bandrong adalah salah satu jenis silat asli Banten dari daerah Cilegon. Silat Bandrong lahir tahun 1525 Masehi oleh Ki Beji. Nama silat Bandrong berasal dari nama jenis ikan terbang yang sangat gesit dan dapat melompat tinggi, jauh, atau dapat menyerang keras dengan moncongnya yang panjang dan bergerigi sangat tajam. Sehingga termasuk ikan yang sangat berbahaya dan dapat membinasakan musuhnya. Yang membedakan silat Bandrong dengan silat dari Banten lainnya yaitu berupa jurus-jurus yang begitu lincah dan juga memakai iringan musiknya.
Jurus dasar yang dipakai pada silat bandrong, antara lain :
•    Jurus pilis
•    Jurus catrok
•    Jurus totog
•    Jurus seliwa
•    Jurus gebrag
•    Jurus kurung
Gerakan dasar langkah yang dipakai dalam silat bandrong, antara lain :
•   Geleng / giling
•   Cawuk
•   Wiyak
•   Rawus
•   Rambet
•   Pentil
•   Keprak
•   Sendok
•   Jingjing
•   Colok
•   Badug
•   Tejeh
•   Pukul
•   Depok
•   Goco
•   Sentak
•   Sabet
•   Sepak
•   Dupak
•   Dedeg
•   Bulang baling
•   Gendong
•   Gedog
•   Gunting
•   Sapu
•   Sangsut
•   Gedrig
Iringan musik yang dipakai dalam silat bandrong berasal dari kendang, yang terdiri dari :
•  Gendang induk (kendang indung)
•  Gendang anak (kendang anak)
•  Kulanter (kendang kecil)
•  Terompet (tarompet)
•  Goong (gong)
Source https://budaya-indonesia.org https://budaya-indonesia.org/Silat-Bandrong-Cilegon/
Comments
Loading...