Sesajen Sego Liwet

0 265

Sesajen Sego Liwet

Sesajen adalah tradisi yang sangat terkenal di pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Sesajen ini disebut dengan Sesajen Sego Liwet. Sesaji ini diwujudkan dalam bentuk nasi putih dan lauk srundeng.

Srundeng terbuat dari bahan parutan kelapa, gula merah/Jawa, daun salam, asem, dan kacang tanah. Semua bahan digangsa (digoreng tanpa minyak menggunakan wajan).

Yang ada dalam Sesajen ini ditempatkan dalam tampah yang telah diberi alas daun pisang. Makna Sesaji ini menggambarkan tahapan manusia menginjak usia lanjut.

Apabila mereka sudah lolos dari ujian hidup, maka digambarkan dengan Sajen nasi putih, yang berarti jiwanya sudah bersih kembali. Semua langkah-langkah dan tradisi yang ada di Jawa biasanya memiliki makna yang menyangkut mengenai kehidupan masyarakat setempat tersebut.

Keinginan mereka sudah lebih terbatas dan tidak menginginkan yang macam-macam, yang digambarkan dengan lauk srundeng, lauk yang sangat sederhana dalam menu makanan.

Mereka sudah tidak mencari gelimangan harta benda di dunia, tetapi lebih mengabdikan dan berserah diri kepada Tuhan.

Source Sesajen Sego Liwet primbon jawa kuno
Comments
Loading...