Sesajen Apem Dan Wewehan (Sumpil) Di Jawa

0 393

Sesajen Apem Dan Wewehan (Sumpil) Di Jawa

Daerah Jawa memang terkenal akan adat dan tradisinya yang merupakan kekayaan para leluhur yang dijadikan turun temurun di setiap masyarakat. Di Jawa ada salah satu adat yang tak asing lagi di telinga masyarakat Jawa yaitu  Sesajen. Banyak isi pada Sesajen yang ada di Jawa salah satu di antaranya seperti :

Ketan Kolak Apem

Macam-Macam Sesajen / Sesaji Jawa Dan PengertianDalam sebuah Sesajen pasti akan menemui makanan yang satu ini yaitu Apem. Makanan ini terbuat dari tebung beras yang di campuri gula dan santan kelapa. Makna Sesaji ketan kolak apem ini adalah menggambarkan seseorang yang telah meninggal dunia dan siap kembali menyatu dengan Sang Ilahi. Agar dapat mencapai dengan selamat dan sempurna di sisi-Nya, dan arwahnya tidak nglambrang atau pergi ke mana-mana maka disimbolkan dengan Sajen Ketan Kolak Apem. Serta merupakan penggambaran mengenai kehidupan manusia.

Wewehan (Sumpil)

Sesuai dengan namanya makanan ini pada jaman dahulu memang untuk Wewehan (leh-oleh) bagi tamu yang datang pada hajatan. Bentuknya segitiga dan berisi nasi. Pembungkus dari daun kelapa muda atau daun bambu yang lebar. Sebab daun tersebut memiliki aroma yang harum.

Dinamakan Sumpil karena bentuknya mirip dengan binatang kerang sungai yang bernama sompil. Makanan ini sekarang memang sudah jarang ditemukan. Akan tetapi, tradisi ini sudah ada sejak dahulu, meskipun sekarang sudah dikalahkan dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Source Sesajen Apem Dan Wewehan (Sumpil) Di Jawa primbon jawa kuno
Comments
Loading...