Serat Tatacaranipun Tiyang Ngluwari Punangi

0 160

Serat Tatacaranipun Tiyang Ngluwari Punangi

Teks membagahs tatacara pakaulan yang berlaku di kampung kampungdalam keraton Surakarta. Dilengkapi contoh dengan suatu cerita yang jelas. Naskah dilengkapi dengan ringkasan yang dibuat pada jaman Panti Boedja oleh R. Tanojo sebanyak 1 halam ketikan.

Teks ini ditulis/digubah oleh Ki Hajar Panitra, Panumping, Surakarat, tahun 1853 (1922).  Pemrakarasa penyalinan tidak disebutkan didalam teks, tetapi melihat kertas yang digunakan rupanya masih semasa dengan penulisnya.

Source https://budaya-indonesia.org https://budaya-indonesia.org/Serat-Tatacaranipun-Tiyang-Ngluwari-Punangi/
Comments
Loading...