Serat Carakabasa Kawi

0 230

Serat Carakabasa Kawi

Naskah ini memuat bermacam-macam catatan tentang tembang dan puisi Jawa (sekar kawi, ageng, tengahan, macapat, dll), candrasengkala (kronogram), dasanama (sinonim), dll. Pada h. Vi terdapat catatan dari penyalin terahir yang menjelaskan sejarah teks ini. Bunyinya sebagai berikut :

Serat Cakra Basa Kawi Sinasa. Sukla Purnama, rediti para kambir Dewi Sirah Sura Condra Wawu Momana, sengkala triyatra wiku tunggal (1793), Juni 1864, 1281. Ingkang sampun kaladosaken ing Kangjeng Gupremen, tanggal 28 Juni 1863, 15. 875 tembung. Kanjeng Pangeran Harya Suryanegara. Katurun awit sinerat dening raden Tumenggung Cakraningrat ing wanci tabuh sedoso dalu dinten malem seloso legi, tanggal ping 7 wulan sawal ing taun alip ongka 1803, utawi kaping 16 wulan Nopember tahun 1874. Katurun dening Raden Mas Atmawirana, wanci tabuh wolu dalu tanggal ping 28 wulan mulud, taun Ehe, ongka 1812, utawi kaping 6  pebruari ongka 1883.

Source budayajawa.id
Comments
Loading...