Seni Tarawangsa, Kesenian Sunda

0 164

Seni Tarawangsa

Seni Tarawangsa adalah kesenian sunda asli berasal dari daerah Rancakalong Kabupaten Sumedang, kesenian tarawangsa terdiri dari dua alat yaitu Rebab¬† dan Kecapi, dan lagunya ada lima yaitu lagu bubuka, lagu ayun ambing, lagu ayang ayang gung, lagu jemplang, dan lagu penutup. Tarawangsa ditanggap pada acara rumpak jami ampih pare, Tarawangsa sarat dengan sesaji dari makanan hasil bumi, sarat dengan magic, sangat sakral, Tarawangsa sendiri dipimpin oleh sesepuh sebagai juru ijab yaitu dari sesepuh setempat, penari sering katitihan hujan cimata, saling minta maaf dan saling mendoakan, Acara dilaksanakan semalam suntuk, dalam ritual disertakan benih padi sabokor untuk disemai musim tanam berikutnya, disertakan pula benda pusaka, dan orang orangan, upacara ini disebut pula mapag jajap kersa nyai, parukuyan ngelun sepanjang malam, nanggap tarawangsa beralasan dua yaitu jajap ngaleuitkeun dan mapag ngabinihkeun kersa nyai, yaitu padi, Tabuhan ini irit hanya dua instrumen musik dan dua penabuh tanpa pesinden atau juru kawih, penari pameget istri, Tarian angin anginan menari dengan mata terpejam tarian batin di iringi alunan tarawangsa pantas kalau seandainya katitihan saking nikmatnya, tariam memukau, tarian tanpa pemerasan tidak ada sawer, ini masih orizinal masih sakral, berikut kami tampilkan gambar hasil liputan di TKP “Kp Talun Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Jawa Barat” di rumah Bpk Aceng Rohman.

Source http://wisahya.blogspot.co.id http://wisahya.blogspot.co.id/2012/04/tarawangsa-seni-tredisional-rancakalong.html
Comments
Loading...