Sejarah Jawa : Sejarah Penamaan Kampung Wirobrajan

0 191

Nama Wirabraja berasal dari kata wira berarti ‘berani’ dan braja berarti ‘tajam’, kedua kata itu berasal dari bahasa Sansekerta

Secara filosofis Wirabraja bermakna suatu prajurit yang sangat berani dalam melawan musuh dan tajam serta peka panca inderanya. Dalam setiap keadaan ia akan selalu peka. Dalam membela kebenaran ia akan pantang menyerah, pantang mundur sebelum musuh dapat dikalahkan. Dengan nama kuno dari bahasa Sansekerta secara filosofis diharapkan agar kandungan maknanya mempunyai daya magis yang memberi jiwa kepada seluruh anggota pasukan ini. Panji-panji/bendera/klebet/dwaja prajurit Wirabraja adalah Gula-klapa, berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar putih, pada setiap sudut dihias dengan centhung berwarna merah.

Source Dinas Kebudayaan tasteofjogja.org/isiberita.tOhuGFRsraYYaP2V-2_7gJh6tToxa6NlZ2v6CnNbatKuWKOsTkJvk_tGfwc6MMjS-EYEWQL68Q_jdqh3z1j66A
Comments
Loading...