Rangkaian Acara Seren Taun : Helaran dongdang, Majiekeun Pare, Pintonan kesenian (Hari ketujuh)

0 182

Rangkaian Acara Seren Taun : Helaran dongdang, Majiekeun Pare, Pintonan kesenian (Hari ketujuh)

Acara Seren Taun merupakan acara tahunan budaya Sunda yang selalu diadakan di beberapa desa di Jawa Barat. Upacara Seren Taun diadakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rejeki panen yang diterima tahun lalu. Upacara ini dilakukan dengan menyerahkan hasil panen kepada salah satu media. Beberapa desa yang masih menjalankan upacara Seren Taun setiap tahunnya adalah : Desa Cigugur, Desa Ciptagelar, Desa Adat Sindang Barang, Desa Kanekes, dan Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya.

Rangkaian acara Seren Taun diadakan selama 7 hari, dimana setiap harinya selalu ada rangkaian acara. Untuk hari ketujuh, inilah acaranya.

Helaran dongdang, Majiekeun Pare, Pintonan kesenian (Hari ketujuh)

Pada hari ketujuh ini merupakan acara puncak dari Seren Taun. Para warga biasanya sudah bersiap dari subuh dengan membawa dongdang. Lalu pada pukul 08.00 pagi, rombongan bergerak menuju kampung budaya. Selanjutnya dilanjutkan acara majiekeun pare, yaitu memasukkan padi ke lumbung ratna.

Dongdang yang tadi telah dibawa oleh warga, kemudian di doakan oleh sang Rama. Dan nantinya hasil bumi tersebut akan diperebutkan oleh warga. Selanjutnya terdapat hiburan pertunjukan tari serta diiringi oleh gamelan. Pada malam harinya terdapat pargelaran wayang golek yang diselenggarakan di alun-alun. waktu Inti pada acara sebenarnya adalah 30 menit – 5jam. Dan untuk yang lainnya hanya sebagai pendamping saja.

Source http://www.infobudaya.net/ http://www.infobudaya.net/2018/01/7-rangkaian-acara-seren-taun-yang-harus-kalian-tahu/
Comments
Loading...