Permainan Ucing Béndrong atau Bancakan dari Jawa Barat

0 297

Aturan permainan ini sama dengan permainan ucing sumput (petak umpet), hanya saja permainan ini menggunakan tumpukan bata atau batu sebagai media bermainnya.

Cara melakukan permainan ini, 8-12 batu/batu bata ditumpuk keatas, kemudian pemain melakukan pengundian urutan melempar dengan hompimpah atau cingciripit, setelah itu berjejer sesuai urutan dan dengan jarak yang disepakati bersama.

Satu persatu pemain melemparkan batu atau batu bata ke arah tumpukan tadi, bila pemain dengan urutan melempar 1 berhasil meruntuhkan batu bata, maka pemain urutan 2 menjadi ‘kucing’. dia harus cepat-cepat menumpukan bata yang runtuh tadi sementara pemain lain berlari untuk bersembunyi.

Setelah batu berhasil disusun, si ‘kucing’ harus mencari pemain yang bersembunyi, ketika dia menemukan si Asep (contohnya), maka si Kucing akan berteriak “hong Asep” kemudian berlari menuju tumpukan batu dan menempelkan tangannya di batu paling atas.

Ketika si kucing sedang mencari pemain yang bersembunyi, si pemain lain dapat mengintai dari tempat persembunyian dan menunggu kucing lengah dan jauh dari tumpukan bata, kemudian berlari dan meruntuhkan bata.

Bila bata runtuh sebelum pemain yang bersembunyi kena semua, maka permainan dimulai lagi dari awal, si kucing tetap menjadi kucing, dan semua pemain bersembunyi lagi meskipun sudah ditemukan sebelumnya.

Source https://salamadian.com/permainan-tradisional-sunda-jawa-barat/ https://salamadian.com
Comments
Loading...