Permainan Tradisional Endog-endogan Jawa Barat

0 1.083

Permainan Tradisional Endog-endogan Jawa Barat

Permainan dengan menggunakan media telur-teluran. Yang dianalogkan dengan seekor ayam yang mengerami telur, berusaha menjaga dari jarahan penjahat. Si ayam menghalau penyerang dengan menyentuh penyerang. Biasanya permainan ini disebut dengan Endog-endogan.

Bahan dan alat permainan tradisional Endog-endogan ialah :

1.Bola kecil sebesar bola tenis dan dapat juga dengan barang lain, batu kerikil.

2.Lapangan dan areal untuk menyembunyikan telur. Berupa lahan pasir, atau tempat yang sekiranya dapat untuk menyembunyikan.

3.Permainan menjadi ramai ketika ayam diserang. Dan menghalau penyerang.

Selanjutnya di saat ayam tertidur atau ayam memejamkan mata sampai hitungan tertentu ,sampai penyerang berhasil menyembunyikan  telur, telur diambil dan disembunyikan. Si ayam dalam waktu tertentu dilanjutkan mencari telur-telurnya.

Bagi yang terkena akan menjadi ayam penjaga. Dan lainnya bertugas sebagai penyerang. Beginilah secara sederhana dan bagi anak seusia 6-7 tahun. Bagi kita dapat memberikan acara kegembiraan dan ceria kepada anak.

Source Permainan Tradisional Endog-endogan Jawa Barat kompasiana
Comments
Loading...