Naskah Wawacan Ciungwanara

0 486

Naskah Wawacan Ciungwanara

Naskah berbahan kertas eropa, teks Wawacan Ciung Wanara terdiri atas 7 pupuh, tiap-tiap pupuh menraikan satu pokok bahasan yang sudah diuraikan pada pupuh sebelumnya, dihaluskan lagi pada pupuh berikutnya, eperti bahasan martabat tujuh terdapat pada pupuh 2, kemudian dibahas lagi pada pupuh 4 dan 5. Pupuh terakhir merupakan tanya-jawab delapan orang bersaudara yaitu Ki Ruhan, Ki Jasman, Ki Alim, Ki Muzid, Ki Kadir, Ki Saman, Ki Basir, dan Ki Kalim.

 

Source https://budaya-indonesia.org/ https://budaya-indonesia.org/Naskah-Wawacan-Ciungwanara/
Comments
Loading...