Makna dan Arti Sesajen Menurut Ajaran Sunda

0 2.171

Makna dan Arti Sesajen Menurut Ajaran Sunda

Sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandangan masyarakat yang masih mempercayainya, tujuan dari pemberian sesajen ini untuk mencari berkah. Pemberian sesajen ini biasanya dilakukan ditempat-tempat yang dianggap keramat dan mempunyai nilai magis yang tinggi.

Prosesi ini terjadi sudah sangat lama, bisa dikatakan sudah berasal dari nenek moyang kita yang mempercayai adanya pemikiran – pemikiran yang religious. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya sesuatu yang bersifat duniawi.

Makna dari suatu sesajen di antaranya ialah :

1. Parukuyan dan menyan

Parukuyan yaitu suatu tempat arang/bara api yang terbuat dari tanah=(tempat sari pati/badan sakujur)

  • Merah =melambangkan api
  • Kuning=melambangkan angin
  • Putih =melambangkan air
  • Hitam =melambangkan tanah

Maknanya : Bahwa saripati dari api, angin, air dan tanah adalah asal badan sakujur/penopang hidup.

  • Membakar kemenyan atau ngukus = ngudag Kusumaning Hyang Jati
  • Maknanya:Mengkaji dan menghayati seta menelusuri hakekat dari nilai-nilai Ke Tuhanan.
  • Menyan =Temen tur nyaan atau nu enyana/sa enya-enyana

Maknanya:Dalam penelusuran/kajian/penghayatannya harus secara sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya.

  • Wangi kemenyan = Silih wawangi=Perbuatan baik.

2. Amparan/Samak/Tikar

Maknanya : Kudu saamparan samaksud satujuan. Sakabeh tujuan jeung maksud kudu di amparan ku :Ka Tuhanan,Ka manusaan,Ka bangsaan,Ka Rahyatan,Ka adilan.

Maknanya : Bahwa sesungguhnya kita harus satu maksud,satu tujuan yang kesemuanya itu harus didasari oleh nilai-nilai:Ke Tuhanan,Ke Manusiaan,Ke Bangsaan,Ke Rakyatan,Ke Adilan.

3. Alas lawon Bodas

Maknanya : Hendaknya dalam tindakan dan ucapan harus di landasi oleh kebersihan hati fikiran.

4. Kendi di eusi cai make hanjuang

Maknanya : Hirup kudu berjoang gawe pikeun lemah cai babakti ka nagri bebela ka nagara.

Hidup harus berjuang berbakti pada nusa dan bangsa.

5. Sang Saka Dwi Warna

Dwi Warna = Dua warna Beureum Bodas =Merah Putih Beureum =Indung/ibu pertiwi

Bodas =Bapa/Rama angkasa Sang saka =Soko=Tiang utama=Patokan Pusaka =Pupuhu Saka-Beh/Cikal-bakal Buhun =kolot/Bahan

Memiliki arti : Bahwa suatu kewajiban kita menghargai orang tua yang telah melahirkan dan mengurus kita, juga terhadap tanah air yang telah memberi kehidupan. Itu  harus di jadikan yang utama dalam kehidupan(harus di jadikan soko/patokan)

6. Rujak Tujuh Rupa(tujuh macam rujak)

Tujuh rupa = tujuh poe/tujuh hari

Maknanya : Dina tujuh hari panggih jeung rupa – rupa kahirupan. Dalam tujuh hari kita mengalami berbagai rasa kehidupan.

 

Source Makna Dan Arti Sesajen Menurut Ajaran Sunda lontar indung's blog
Comments
Loading...