Kitab Manik Maya Sastra dalam bentuk Kitab

0 229

Kitab Manik Maya

Kitab Manik Maya ini ditulis pada jaman Kartasura, penulisnya bernama Kartamursadah. Kitab ini bermacam-macam isinya. Bagaian awal kitab ini menceritakan terjadinya dunia dengan berbentuk tembang yaitu tembang Dhandhanggula.

Lumaksana sekar sarkara mrih,
Pininta maya maya’ng geng ulah,
Kang minangka pituture,
Duk masih awing-awang,
Durung ana bumi langit,

Nanging Sang Hyang Wisesa,
Kang kocap rumuhun,
Meneng samadyaning jagad,
Datan arsa masik jroning tyas maladi,
Ening aneges karsa.

Amurweng anggana ‘ngganya titis,
Titising driya tan ana kang liyan,
Pribadi dating asuwe,
Miyarsakken swara sru,
Tan katingal uninya kadi,
Genth, sakala kagyat,
Sarya non antelu,
Gumantung neng awang-awang,
Gya cinandhak sinanggeng asta pinusthi,
Dadya tigang prakara.

Saprakara dadya bumi langit,
Saprakarane teja lan cahya,
Manik maya katigane,
Kalih para samya sujud,
Ing padane sang maha muni,
Sang Hyang Wisesa mojar,
Dhateng Sang Hyang Guru,
Eh Manik wruhanireki,
Sira iku ananingsun ingsun iki,
Estu kahananira,
Ingsun pracaya saklir-kalir,
Saisine jagad pramudita,
Sira wenang ndadekake……

Source https://www.plengdut.com https://www.plengdut.com/kitab-manik-maya/658/
Comments
Loading...