Kesenian Jawa : Papak Dor (Angsretan, Tembakan)

0 103
Permainan ini menggunakan alat terbuat dari bambu digunakan untuk menembak. Cara pemotongan bambu sengaja dipilih pas pada lubang tengah yang difungsikan sebagai alat keluarnya peluru. Sementara lubang yang terdapat ros (lubang buntu) digunakan untuk memasukkan potongan kayu sebagai pelatuk (ganggang) tembakan. Supaya peluru yang berada di bambu dapat keluar. Peluru biasanya menggunakan kertas atau koran yang dibasahi air. Tujuannya, agar bisa dimasukkan di dalam lubang bambu tersebut. Di mana kertas yang sudah dibasahi, disobek dan dimasukkan ke dalam bambu. Kemudian dipukul-pukul menggunakan ganggang supaya padat dan keras. Pukulan ini menghasilkan suara..
Setelah selesai, siap ditembakkan dengan memasukkan ganggang kayunya ke selongsong peluru. Hasilnya,
dor
Peluru keluar dari bambu. Kerasnya suara ditentukan dari padat atau tidaknya peluru kertas yang masuk. Namun, harus hati-hati dalam memainkannya. Walau mengenai seseorang seperti dicubit, tapi bila meleset ke wajah cukup berbahaya. Dan di daerah Jawa, anak-anak tempo dulu biasanya bermain ‘pakpak dor’ ini.
Source gedoor.com gedoor.com/2012/01/10918
Comments
Loading...