Lambang Atau Makna Dari Uba Rampe

0 630

Lambang Atau Makna Dari Uba Rampe

Setiap pelaksanaan tradisi pasti memiliki lambang dan makna yang terkandung.Misalnya pada tradisi kematian.Makna atau lambang dari Uba Rampe ialah :

1.Benang lawe ,benang ini ialah benang putih sebagai lambang tali suci sebagai pengikat atau tali hubungan antara keluarga yang ditinggalkan dengan yang sudah pergi jauh itu.Sehingga memiliki anggapan bahwa akan selalu memiliki ikatan.

2.Jodog dan sentir adalah lambang penerang, maksudnya agar roh si mati tadi selalu mendapatkan terang.Sehingga jalan yang akan di lalui akan mendapkan suatu penyinaran yang baik.

3.Clupak berisi minyak dan sumbu melambangkan obor di perjalanan sehingga tidak akan kegelapan dalam mengarungi suatu perjalanan.

4.Minyak klentik 1 botol sebagai lambang bekal cadangan jika sewaktu-waktu kehabisan atau lampunya mati. Sebab kebiasaan orang Jawa zaman dahulu menggunakan minyak lampu bukan dari minyak tanah seperti sekarang, melainkan dengan minyak kelapa atau minyak klentik.Sebab pada waktu itu belum tersedia.

5.Sisir, minyak wangi dan cermin melambangkan sebagai perlengkapan make up atau untuk “dandan’/menghiasi diri, agar rapi dan wangi, jika perempuan ibarat seperti bidadari, jika laki-laki ibarat sepeti satriya yang tampan.Sehingga akan tampak indah walau sudah tiada.

6.Kapas Melambangkan bantal suci yang sebagai isi dari bantal yang di gunakan tersebut.

7.Pisang raja sebagai lambang persembahan kepada yang maha kuasa di samping itu juga sebagai buah segar pendamping bahan-bahan orang yang meninggal.

8.Beras, gula kelapa melambangkan makanan beserta lauk dan bumbunya, sebagai bekal hidup di alam kelanggengan.Sehingga di anggap sebagai bekal di alam sana.

9.Arum dan perlengkapannya sebagai lambang alat pembuat pakaian, maksudnya sebagai bekal untuk membuat pakaian jika sewaktu pakaiannya rusak,dapat digunakan sebagai pengganti.

Source Lambang Atau Makna Dari Uba Rampe strfrancois
Comments
Loading...