Dhandhanggula, Bagian X Serat Panisastra

0 390

Dhandhanggula, Bagian X Serat Panisastra

Dhandhanggula
(2)Iwir wana kaananing kaywaking, ragas anggerti dening kanginan, temah ingobar alase, rusak wana katunu, yeku iwirning menawa nenggih, ring wong abecik awya, age-age ngaku, wani digjayeng ayuda, neng ngarsaning nata lamun, durung uwis, ngasoraken kang prawira.
(3)Jangkep satus kasor kang prajurit, katawan neng madyaning ngalaga, awya ngaku pandhitane, yen durung sang awiku, ngasoraken satus pra resi, lan angumpulena, kang bisa wong sewu, tur ingkang padha pandhita, ingkang sewu prandene kasoran dening, wong ingkang widayaka.
(6)akeh-akeh wisayaning janmi, Ratu datan jrih ing kasalahan, tan nolih mring karatone, ilang tyasing sang wiku, santosane mungguh ing Widi, tan kajeng kasangsaran, ing sapurungipun, anak samnya ngala-ala, maring Bapa tan jrih ing tulah sarik, Dyah nir tang kawirangan.
Artinya:
(2)keadaan hutan itu, rontok karena terkena angin, hutannya terbakar, hutan itu terlihat rusak, kepada orang yang baik,segeralah mengakuinya, berani diajak perang, di depan Ratu, belum slesai, merendahkan yang perwira.
(3) lengkaplah seratus prajurit yang direndahkan, tertahan di tepat peperangan, jangan mengaku pendeta, kalau belum menjadi pertapa, merendahkan seratus resi, dan mengumpulkan, sampai bisa mengumpulke seribu orang, dan yang sama dengan pendeta, sedangkan yang seribu itu juga direndahkan, orang yang pintar.
(6)banyak alat-alat manusia, Ratu tanpa takut akan kesalahan, tidak kembali ke keratone, hilang dari hatinya sang pertapa, sentosannya kepada Tuhan, supaya tidak sengsara, dalam purungnya,anaknya mejelek-jelekka, kepada bapak tidak takut dengan karma, putrinya terjauh dari rasa malu.
Isi teks: inti dari teks di atas,jangan suka merendahkan orang lain,dan jangan ngelawan kepada orang tua,karena karma itu ada.
Source https://budaya-indonesia.org https://budaya-indonesia.org/Dhandhanggula-Bagian-X-Serat-Panisastra/
Comments
Loading...