Wolak-Waliking Zaman

Wolak-Waliking Zaman – Wolak waliking jaman – Sing penting dianggep ora penting – Sing ora penting dipenting-pentingno – Sing apik dielek-elek – Sing elek dianggep apik – Sing bener disalahke – Sing salah dibener-benerke – Sing jane…

Bobot, Bibit, Bebet

Bobot, Bibit, Bebet Gegarane wong akrami dudu bandha dudu rupo, amung ati pawitane, luput pisan kena pisan, yen angel angel kelangkung tan kena tinumbas arta (Rambu rambu pernikahan bukan soal harta dan bukan karena wajah. Hanyalah hati…

Pitutur Lan Nasehat Jowo

Pitutur Lan Nasehat Jowo * Sing biso mati sak jroning urip lan urip sak jroning mati. Orang yang bisa mempertahankan kesederhanaan didalam keadaan kemewahan dan tabah dalam penderitaan * Wong golek kemakmuran iku ora klebu kadonyan…