Ambil-Ambilan Lagu Permainan Sunda

0 106

Ambil-Ambilan

Ambil-ambilan merupakan Lagu Permainan Sunda yang dinyanyikan oleh dua kelompok anak yang jumlahnya banyak berbaris saling berhadapan. Cara menyanyikannya saling memeberi kesempatan pada lawan seperti sisindiran saling melawan dengan nyanyian. Anak yang terpilih masuk kelompok punya kesempatan untuk memilih, disebut namanya kemudian pindah ke kelompoknya, pindahnya sambil jalan memakai satu kaki serta difitnah “maling endog” oleh kelompok yang ditinggalkan. Lagu permainannya di bawah ini:

– Ambil-ambilan
turuktuk hayam samantu
Saha nu diambil
kami mah teu boga incu
– Si Anu kadieu
purah nutu purah ngéjo
purah ngasakan baligo
Nyerieun sukuna
kacugak ku kaliagé
– Aya ubarna urat munding campur ragé
tiguling nyocolan dagé.

Lagu lainnya:

– Ambil-ambilan
turuktuk hayam samantu
Saha nu diambil,
kami mah teu boga incu
boga gé anak pahatu
– Pahatu gé daék
purah nutu purah ngéjo
purah ngasakan baligo
Nyerieun sukuna
kacugak ku kaliagé
– Aya ubarna urat munding campur ragé
tiguling nyocolan dagé.

Source https://id.wikipedia.org https://id.wikipedia.org/wiki/Ambil-Ambilan
Comments
Loading...