Alat Musik Tradisional Sunda: Goong Tiup/ Gong Tiup

0 830

Suku Sunda adalah salah satu suku yang ada di Negara Indonesia yang mempunya kreatifitas. Penduduk sunda selalu mempunyai daya kreasi yang sangat tinggi, salah satunya dalam berkesenian. Hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya beberapa seni-seni yang mulai bermunculan di daerah Jawa Barat.
Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu pusat dari kesenian khas Sunda. Di Kota Bandung terdapat banyak sekali alat-alat musik tradisional yang masih kerap dimainkan di beberapa tempat di Kota Bandung.

Seiring kemajuan pada zaman, alat musik ini tidak pernah lekang, bahkan alat musik tradisional ini masih kerap dimainkan dalam berbagai macam pertunjukan yang kerap di adakan pada Kota Bandung ini. Salah satu alat musik dari Sunda adalah Goong Tiup atau Gong Tiup.

Meski bernama Goong (gong) suara yang dihasilkan Goong Tiup, tidak seperti gong dari logam, Goong Tiup mirip suara dengungan menggema atau terompet pemanggil hewan ternak milik bangsa Eropa. Alat musik ini terbuat dari batang bambu utuh berukuran sedang sepanjang kurang lebih 1.5 hingga dua meter. Goong Tiup dimainkan dengan menghembuskan nafas melalui ujung bambu yang lebih kecil, tidak memiliki nada namun dapat memberi efek suara berkesan magis. Alat serupa dimiliki Suku Aborigin di Australia, bedanya mereka membuatnya dari batang kayu yang dilubangi.

Suara yang dihasilkan dari alat musik ini terbilang sangatlah unik, seperti pesawat yang sedang terbang dekat dengan kita dicampur dengan suara layangan “koang” yang pitanya ditiup angin tapi suaranya terdengar sangat tegas dan tidak sumbang ditelinga kita.
Fungsi dari alat musik ini bisa menjadi gong besar dan juga menjadi gong kecil sebagai mana yang saya kutip dari fungsi Goong tiup ini.
Goong tiup nyaeta goong anu dijieun tina awi gombong, diamenkeun ku cara ditiup. Pungsina bisa jadi goong gede jeung goong leutik (kempul). Gede-leutikna sora gumantung kana cara ngeser jeung ngatur panyocok nu aya dina awi.
Namun teknik bermain dari goong ini tergantung dari pemainnya, goong tiup sangat indah jika dimainkan secara kelompok (setidaknya 2 orang).
Source http://www.budayanusantara.web.id/ http://www.budayanusantara.web.id/2018/01/lengkap-alat-musik-tradisional-sunda.html
Comments
Loading...