Adat Istiadat Jawa : Merti Dusun Cabeyan, Yogyakarta

0 397

Merti Dusun Cabeyan layak jadi agenda tahunan. Warga dusun Cabeyan, Panggungharjo, Sewon Bantul berbondong bondong ikut memeriahkan merti dusun Cabeyan, merti dusun sudah 2 tahun ini di adakan. Kegiatan merti desa menggunakan dana sokongan warga desa sendiri. Pada hari Sabtu 24 Maret 2018 Merti dusun di awali Tahlil bersama, napak tilas leluhur (nyekar), kirab budaya dan diakhiri pentas kethoprak pada malam hari. Selama kirab empat benih cabe dibawa penari wanita berkeliling desa, sekaligus diiringi permainan alat musik tradisional.

Kirab juga diikuti ratusan warga dengan mengenakan busana tradisional peserta kirab yang mayoritas adalah ibu-ibu dengan wakul atau tempat nasi dari anyaman. Usai kirab, dilanjutkan dengan pementasan sendratari rantingan winih cabe secara kolosal oleh pemuda pemudi setempat.Merti dusun diakhiri dengan dahar kembul atau makan bersama warga dusun Cabean.Seluruh warga bergabung duduk bersama, diatas tikar yang dihamparkan, untuk menikmati sego gudangan. 

Source tasteofjogja.org tasteofjogja.org/isiberita.Y7bUghQ-bQFD7wFgtndBU6cFDFOXTtO6vJR7EXDgqubJ0bygmuoZRD28L7YKm7ywBcOtuhC1tSnrJbszVKHf6Q
Comments
Loading...