Permainan Hahayaman Anak Sunda

0 2.076

Permainan Hahayaman Anak Sunda

Salah satu permainan yang terkenal di masyarakat Sunda ialah Hahayaman. Permainan ini sangat di kenal oleh anak-anak dan tidak jarang permainan ini sering kali di mainkan oleh mereka secara bersama-sama.

Di tengah zaman modern seperti sekarang ini permainan tradisional sudah mulai ditinggalkan oleh anak anak kita. Sangat jarang kita jumpai permainan tradisional yang dimainkan anak kecil seperti ayam ayaman. Ayam-ayaman adalah sebutan lain dari permainan hahayaman.

Ayam ayaman adalah salah satu permainan tradisional Sunda yang dimainkan secara beramai- ramai.  Cara bermain dari permainan tersebut ialah :

  1. Pertama-tama dengan membuat lingkaran besar. Anak-anak saling sambung menyambung menjadi satu lingkaran dan saling bergandengan tangan.
  2. Selanjutnya ada seorang anak yang berperan sebagai ayam dan seorang lagi berperan sebagai musang.
  3. Tugas musang adalah mengejar ayam sampai kena.  Musang tidak boleh menangkap ayam apabila ayam masuk ke dalam lingkaran.
  4. Apabila ayam sudah tertangkap maka akan ditunjuk lagi anak lain yang berperan sebagai ayam dan musang.

Manfaat dari permainan tersebut ialah :

  1. Permainan ini melatih jiwa sosial anak.
  2. Anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya.
  3. Selain itu permainan ini juga bagus untuk kesehatan karena terdapat unsur berlari yang bagus untuk kesehatan dan perkembangan anak.

Itulah salah satu permainan tradisional yang dahulu sering di mainkan oleh masyarakat Sunda maupun oleh anak-anak di luar daerah Sunda.

Source Permainan Hahayaman Anak Sunda kamus sunda.com
Comments
Loading...